Information about Dirty Pages in English
Nickname   Wachtwoord 
Colofon Policy

Hieronder staat beschreven aan welke regels een gebruiker van Dirty Pages zich dient te houden. De gebruiker dient hiervan op de hoogte te zijn bij het gebruik van de interactieve onderdelen van Dirty Pages, zoals bijvoorbeeld het forum, bikes, kalender, links, etc.

Terminologie

In dit document worden diverse termen gebruikt. Hieronder een overzicht van de gebruikte termen en de specifieke betekenis hiervan.

De website, de site Dirty Pages
Gebruiker Bezoekers en leden van Dirty Pages
Plaatsen (van informatie) Het insturen, versturen en plaatsen van informatie en afbeeldingen, in welke vorm dan ook op de website Dirty Pages.
Moderator Beheerders van de berichten welke geplaatst worden op het forum.
Beheerders De makers van de website, forumbeheerders, moderators en overige beheerders van de diverse onderdelen van Dirty Pages.
Domein(en) dirty-pages.nl, dirty-pages.be en dirty-pages.net en alle subdomeinen van deze domeinen.

1. Gebruiksvoorwaarden

 1. Door de registratie te voltooien verklaart de gebruiker akkoord te zijn gegaan met de gebruiksvoorwaarden, gedragsregels, sancties en privacyverklaring van Dirty Pages.
   
 2. Dirty Pages is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk, voor de inhoud, diensten, mogelijkheden, etc. aangeboden op deze website en de mogelijke gevolgen daarvan, in welke vorm dan ook. Iedere gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar plaatsingen.
   
 3. Dirty Pages is niet aansprakelijk voor hack pogingen waarmee (persoonlijke) informatie over de gebruiker bekend wordt.
   
 4. De gebruikersnaam waaronder een gebruiker zich registreert blijft te allen tijde bestaan en kan niet worden gewijzigd of verwijderd.
   
 5. De plaatsingen van een gebruiker kunnen gedurende beperkte tijd zelf worden gewijzigd. Deze periode kan op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing of opgave, worden gewijzigd.
   
 6. Plaatsingen worden niet op verzoek verwijderd tenzij er persoonlijke of zakelijke belangen geschaad worden.
   
 7. Met de plaatsing van bericht, informatie of afbeelding verleent de gebruiker automatisch toestemming om deze informatie of afbeelding te gebruiken binnen de domeinen van de website en te blijven gebruiken zolang de website dit wenselijk acht, zowel in berichten onder je eigen gebruikersnaam, als in quotes onder een andere gebruikersnaam.
   
 8. Dirty Pages behoudt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot de site te ontnemen indien deze zich niet aan de gedragsregels houdt of ander hinderlijk gedrag vertoont. De inhoud van deze policy kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.

2. Algemene gedragsregels

 1. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat de site is gericht op een breed publiek. Het plaatsen van kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, pornografische, racistische, discriminerende, onnodig schokkende, gewelddadige of ander aanstootgevende teksten, afbeeldingen of links daarnaar wordt niet getolereerd en leidt tot een waarschuwing. Hieronder valt ook de uit erotisch oogpunt genomen beeltenissen van minderjarigen of links daarnaar (wettelijk jonger dan 18 jaar).
   
 2. Gebruikers dienen zich op respectvolle wijze te gedragen richting medegebruikers. Laat medegebruikers in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend en storend. Het plaatsen van berichten welke met opzet aanvallend of beledigend zijn (het zogenaamde flaming) richting medegebruikers wordt niet getolereerd en leidt tot een waarschuwing.
   
 3. Gebruikers worden verzocht niet voor eigen rechter te gaan spelen. Wanneer een gebruiker iets constateert wat in conflict is met één van deze gedragsregels, dient de gebruiker dit onder de aandacht te brengen bij een van de beheerders. Houdt er wel rekening mee dat niet elke beheerder altijd in staat is om direct te reageren. Gebruikers welke zich hier niet aan houden zullen worden gewaarschuwd.
   
 4. Gebruikers dienen rekening te houden met het copyright van andere gebruikers, websites, media, etc. Gebruikers die vragen, verwijzen of linken naar informatie betreffende illegale software, mp3's, cracks etc. of het kopiëren van materiaal zonder toestemming, krijgen een waarschuwing en de informatie zal worden verwijderd.
   
 5. Gebruikers dienen het bandbreedte gebruik van medegebruikers en andere websites te respecteren. Een afbeelding of ander materiaal, op welke manier dan ook geplaatst, waarvoor geen toestemming is verleend om deze te laden vanaf een systeem van een derde, kan worden verwijderd.
   
 6. Gebruikers dienen op normale wijze hun teksten te schrijven. Het gebruik van SMS en Chat taal, herhaaldelijk dialect, overmatig gebruik van smilies, overmatig gebruik van uitroeptekens, overmatig gebruik van grote, kleine of gekleurde tekst alsmede het alleen schrijven in hoofdletters of het geen gebruik maken van punten en komma's wordt niet getolereerd en leidt tot een waarschuwing.
   
 7. Gebruikers dienen geen privacy gevoelige informatie te plaatsen van zichzelf en anderen. Het zonder toestemming plaatsen van persoonsgegevens, emailadressen, telefoonnummers, chatlogs, emails, foto's e.d., wordt niet getolereerd en leidt tot een waarschuwing.
   
 8. Plaatsen van reclame voor handel, kennis, diensten etc., hetzij van jezelf, van een kennis of een winkel, wordt niet getolereerd en leidt tot een waarschuwing. De gegevens worden verwijderd. Voor particulieren is er een mogelijkheid artikelen te verkopen via het 'te koop' forum. Handelaren kunnen contact opnemen met Dirty Pages voor advertentiemogelijkheden.
   
 9. Het gebruik van scripttalen, code, linken, etc. welke voor medegebruikers tot ongewenste effecten leiden, is niet toegestaan en leidt tot een waarschuwing. Het achterhalen van bij normaal gebruik niet weergegeven informatie is niet toegestaan en leid tot een waarschuwing. Wanneer de veiligheid of privacy van medegebruikers in het gedrang is wordt de toegang tot de website of onderdelen hiervan geblokkeerd. Ook zal er contact opgenomen worden met de provider van de veroorzaker.
   
 10. Beheerders hebben het recht om alle berichten en andere informatie te allen tijde te wijzigen of te verwijderen. Wanneer de gedragsregels hier niet in voorzien is dit naar eigen inzicht van de beheerder. De beslissing om incidenten, onsmakelijkheden, spam, etc. te wijzigen of te verwijderen is aan de beheerders en niet aan de gebruikers.

3. Specifieke forum gedragsregels

 1. Berichten dienen geplaatst te worden in het relevante forum. Gebruikers worden verzocht de omschrijving en specifieke forumregelementen (geplaatst in een vast bericht, een 'sticky') bovenin het betreffende forum te lezen alvorens een bericht te plaatsen. Gebruikers welke constant in het verkeerde forum berichten plaatsen kunnen hiervoor een waarschuwing krijgen.
   
 2. Gebruikers dienen 'on topic' te blijven. Herhaaldelijk afwijken van het onderwerp of het plaatsen van 'oneliners' (korte berichten welke niets toevoegen, veelal bedoeld om het totaal aantal berichten op te hogen) leidt tot een waarschuwing.
   
 3. Het veelvuldig plaatsen van hetzelfde bericht in een of meerdere forums (spammen of 'cross posting') leidt tot een waarschuwing.
   
 4. Gebruikers dienen een goede omschrijving voor het onderwerp van een bericht toe te passen. Gebruik geen "Hulp gezocht", "Te koop", etc. maar bijvoorbeeld "Hoe stel ik mijn derailleur af", "Gezocht: Mountainbike tot 800 euro", etc.
   
 5. Quote alleen relevante delen van een bericht en voeg hieraan altijd een reactie toe.
   
 6. Een gebruikersafbeelding of ook wel 'avatar' is toegestaan mits de afmetingen niet groter zijn dan 60 x 60 pixels en de afbeelding voldoet aan de algemene gedragsregels. De afbeelding mag niet groter zijn dan 6 kB, mag geen animatie bevatten en mag niet lijken op de afbeelding of status ('ranking') van een andere gebruiker. Afbeeldingen welke geladen worden vanaf langzame servers of welke herhaaldelijk niet laden kunnen verwijderd worden. Gebruikers die deze regels overtreden krijgen een waarschuwing en kunnen hun afbeeldingsmogelijkheden kwijtraken.
   
 7. Het gebruik van handtekeningen onder forumberichten is toegestaan mits deze voldoet aan de algemene gedragsregels. De handtekening mag geen afbeeldingen bevatten en niet langer zijn dan twee regels (op een scherm met een breedte resolutie van 1024 pixels). De tekstgrootte moet liggen tussen de 9 en 12 pixels. Er zijn maximaal vier links toegestaan. Het linken naar commerciële zaken is toegestaan.
   
 8. Gebruikers kunnen het feedback/test forum gebruiken om de mogelijkheden van het forum uit te proberen. Bijvoorbeeld het uitproberen van een handtekening, linken van een afbeelding etc. Gebruikers welke hier alleen maar berichten in plaatsen om zo hun totaal aantal berichten op te hogen worden gewaarschuwd.

4. Sancties

 1. Dirty Pages hanteert een systeem met maximaal drie waarschuwingen in drie maanden voor welke overtreding dan ook. Wanneer een gebruiker hier overheen komt en de beheerders het nodig achten kan er hierna een tijdelijke blokkering van de betreffende gebruiker plaatsvinden (een zogenaamde 'ban') van maximaal 30 dagen.
   
 2. Er is een mogelijkheid om te discussiëren met beheerders na het ontvangen van een waarschuwing. Echter het ongenuanceerd beargumenteren en maken van ruzie met een beheerder na het ontvangen van een waarschuwing leidt onmiddellijk tot een extra waarschuwing bovenop de waarschuwingen die al stonden.
   
 3. Elke poging om onder een 'ban' uit te komen leidt tot een permanente blokkering van deze gebruiker. Hieronder vallen o.a. het opnieuw registeren onder een andere gebruikersnaam, moedwillig gebruik maken van een ander IP adres, het opnieuw registeren met een ander emailadres, etc.
   
 4. Een permanente blokkering is een laatste redmiddel. Soms wordt een permanente blokkering ongedaan gemaakt maar dit is uitzonderlijk en naar inzicht van de beheerders.

Versie: 1.8
Laatst gewijzigd: 16 november 2007

© 1999-2018 Dirty Pages · Privacybeleid · Gebruiksvoorwaarden · Adverteren · Contact